โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำบอร์ด รวมทั้งสื่อสำคัญต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ แผ่นพับ ซึ่งเป็นการมุ่งให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ จากนั้นร่วมกันเดินรณรงค์ภายในบริเวณโรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน รวมถึงสมาชิกในชุมชน ตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet