โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม โดยผลการเลือกตั้งผู้ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์ ผาใต้ ซึ่งจะปฎิบัติหน้าที่จนสิ้นปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม

 

admin

ufabet