โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าโรยทรายอะเบท

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าโรยทรายอะเบท ตามจุดที่คาดว่าจะมีลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อันตรายเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet