โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยใช้แบบทดสอบคัดกรองจาก สพฐ. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการอ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นไปเป็นเรียบร้อย โปร่งใสและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet