โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และนำความรู้มาปรับใช้ในการเดินทางไกล โดยในช่วงบ่ายมีกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ที่หอประชุมบัวหลวง โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ก่อนที่จะเดินทางไกล 

admin

ufabet