โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้ทำการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา15.00-16.00 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ซึ่งเงินทุนดังกล่าวเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบ

ภาพกิจกรรม

admin

ufabet