โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มอบหมายให้ นางรัตติยา บัวแดง และ นางสาวภัทรธิญา พลสุข ครูผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา และเป็นการฝึกการสวดมนต์หมู่พร้อมกันในรูปแบบที่ถูกต้อง

admin

ufabet