โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร ในรูปแบบนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิรินภา สุขเต ครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร ในรูปแบบนิทรรศการ นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนครการประเมินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ในการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

admin

ufabet