โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.- 16.00 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 155 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นจำนวนเงิน 77,500 บาท ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ซึ่งเงินทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

admin

ufabet