โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้จัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลตองโขบ และองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย มาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิง การเอาตัวรอดขณะเกิดเพลิงไหม้ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงได้

admin

ufabet