โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูในศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ร่วมรับชมวีดิทัศน์ทางไกลด้วยระบบ Video Conference ในการดำเนินการสอบ Ordinary National Education test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูในศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ร่วมรับชมวีดิทัศน์ทางไกลด้วยระบบ Video Conference ในการดำเนินการสอบ Ordinary National Education test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โดยมีนายวิระชาติ ยาทองไชย ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี เป็นประธาน และมีนางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.สน 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อม ชี้แจงนัดหมาย และทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ

admin

ufabet