โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ค่ายคุณธรรมสู่ดวงใจ เปิดประตูใจ สู่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายคุณธรรมสู่ดวงใจ เปิดประตูใจ สู่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีพระปลัดณภสิช ยสินฺธโร เจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม พร้อมคณะเป็นพระวิทยากรในการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ รวมทั้งเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

admin

ufabet