โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลต่อไป ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

admin

ufabet