โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลตองโขบ ข้ามาพ่นหมอกควันตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการเข้ามาพ่นหมอกควันตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลาย ทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลตองโขบ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

admin

ufabet