โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานที่ในการสอบกลางภาค ของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันที่ 16-17 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานที่ในการสอบกลางภาค ของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานสนามสอบและมีคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ดำเนินการสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบในการจัดสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามวัตถุประสงค์

admin

ufabet