โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นผู้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในกิจกรรมหน้าเสาธง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยมี ร.ต.ต ประจวบ ชูรัตน์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม ร.ต.อ ยศวัฒน์ จันทร์โสม สารวัตรปราบปราม ส.ต.ท วรวิทย์ อุสาพรหม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรามปราม สภ.โคกศรีสุพรรณ ออกมาให้ความรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และร่วมกันจัดทำใบความรู้พร้อมทั้งสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับปัญหา และโทษของยาเสพติด จากนั้นร่วมกันเดินขบวนไปยังสถานที่สำคัญภายในชุมชน เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ แก่สมาชิกในชุมชน รณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด

admin

ufabet