โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่กวีเอกของไทย โดยภายในงานมีการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี วาดภาพระบายสี คัดลายมือสื่อภาษาไทย เขียนตามคำบอก เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง ให้นักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และกล้าแสดงออก

admin

ufabet