โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

จัดบอร์ด-จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วกำแพงด้านหน้าโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

admin

ufabet