โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 76 คนๆ ละ 1,500 บาท ให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ติดต่อขอรับเงินได้ที่ครูประจำชั้น ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

admin

ufabet