โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณร่วมงานเกษียณอายุราชการของคุณครูจันทิมา ทาศรีภู และนายถวิล พลราชม ช่างปูน 4 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

#ราตรีเกียรติยศ สานสายใย รวมใจ คนโคกศรี
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณร่วมงานเกษียณอายุราชการของคุณครูจันทิมา ทาศรีภู และนายถวิล พลราชม ช่างปูน 4 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนครเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิใจ เราชาวอนุบาลฌโคกศรีสุพรรณ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านที่ทำงาน และทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อโรงเรียน นักเรียน มาอย่างยาวนาน สิ่งดีดีที่ท่านเคยทำไว้ จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปในวันเกษียณอายุราชการ ขอท่านจงมีความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับครอบครัว มีวันเวลาแห่งความอิสระของชีวิตที่ดีตลอดไป ด้วยรัก เคารพ และผูกพัน
#ครอบครัวอนุบาลโคกศรี

ภาพกิจกรรม

admin

ufabet