โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะครู ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามงาน และปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม ครูชำนาญการ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซ่พิสัย สพม.บึงกาฬ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

admin

ufabet