โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ผ่านระบบออนไลน์

ตามที่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้แจ้งกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จึงขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการมอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 เป็นการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์

โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการมอบตัวนักเรียน โดย คลิกที่นี่
สำหรับผู้ปกครองนักเรียนรายใดที่มีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถเข้าไปมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ได้ ขอให้ท่านไปมอบตัวที่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตามกำหนดการเดิม
**อ่านกำหนดการเดิม คลิกที่นี่

admin

ufabet