โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางดำเนินการสอบกลางภาคของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางดำเนินการสอบกลางภาคของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมคณะกรรมการคุมสอบ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการสอบ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ

ภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet