โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเรียนเสริมเติมเต็ม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet