โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมิตรชัย มณีสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 และแนวการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมทั้งขอความเห็นชอบสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ก่อสร้างบริเวณสนามฟุตบอลฝั่งทิศตะวันตก

admin

ufabet