โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เพื่อกล่าวนโยบาย และชี้แจงแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2566 จากนั้นผู้ปกครองเข้าห้องเรียนพบครูประจำชั้น เพื่อฟังคำแนะนำ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในปีการศึกษา 2566
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

admin

ufabet