โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ในกิจกรรมหน้าเสาธง นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ กล่าวทักทายนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ในกิจกรรมหน้าเสาธง นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ กล่าวทักทายนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันระบายสี กิจกรรมการแข่งขันประกวดเรียงความ คำขวัญ กิจกรรมการโยนไข่ไม่แตก กิจกรรมการตอบคำถามคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการประกวดมิสรีไซเคิล
ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสืบไป

admin

ufabet