โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามคำแนะนำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามคำแนะนำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโคกศรีสุพรรณ เพื่อความปลอดภัยของคณะครู และนักเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet