โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

รางวัลโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมนำร่องโครงการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ สพฐ.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมนำร่องโครงการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ สพฐ. จาก นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และในวันเดียวกัน ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรผู้ดูแลระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่คุณครูธิดารัตน์ จันทบุตร

admin

ufabet