โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน จาก นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

admin

ufabet