โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

รางวัลโรงเรียนต้นแบบ “การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ดีเยี่ยม โรงเรียนต้นแบบ “การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

admin

ufabet