โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จาก นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

admin

ufabet