โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567

นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ และนางสาวสุวรรณา เทียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567

admin

ufabet