โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

เลี้ยงส่งครูนฤทัย เสนจันตะ และครูเนตรนพิศ คตจำปา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดงานเลี้ยงส่งนางนฤทัย เสนจันตะ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และนางสาวเนตรนพิศ คตจำปา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองสกลนคร ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

admin

ufabet