โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2565 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2565 โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีน้อมนำหลักการและวิธีการของหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin

ufabet