โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชณกุศลเข้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชณกุศล ณ วัดศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จากนั้นนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมร่มเกล้าร่มเย็น โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรม

admin

ufabet