โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ออกมาให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณเภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการออกมาให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ในด้านการทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม อาหาร และภาชนะอุปกรณ์เครื่องครัว รวมถึงวิธีการเลือกรับประทานอาหารและยาให้ถูกต้อง โดยการตรวจสอบรายละเอียดฉลากข้างบรรจุภัณฑ์และการสังเกตคุณภาพดูด้วยตาเปล่า

ภาพกิจกรรม

admin

ufabet