โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ อนุญาตให้เปิดเรียนได้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอโคกศรีสุพรรณ ณ ห้องประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ เพื่อพิจารณาการเปิดเรียนของโรงเรียนในอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งมติที่ประชุม อนุญาตให้โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เปิดเรียนได้ตามปกติ (On-Site) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

admin

ufabet