โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณจึงขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยรับสมัครที่ห้องธุรการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-766258

admin

ufabet