โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ ในการเข้ามาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

admin

ufabet