โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ ในการเข้ามาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการเข้ามาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet