โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ในการนำนักศึกษาวิชาชีพ ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ในการนำนักศึกษาวิชาชีพ ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาฝึกวิชาพีพ รวมถึงการตัดแต่งทรงผมนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet