โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดสกลนคร เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้นแบบ

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดสกลนคร เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้นแบบ จังหวัดสกลนคร ที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

admin

ufabet