โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

รางวัลนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระดับประเทศ ปี 2564

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบเกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระดับประเทศ ให้แก่ ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และคุณครูนฤทัย เสนจันตะ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

admin

ufabet