โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ (ฉบับที่ 6) งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) ออกไปอีก จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

*** ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 37/2564 งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On-Site) ตั้งแต่ 1-15 สิงหาคม 2564

admin

ufabet