โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็น ครูดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567

ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็น ครูดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้แก่ นางศิรินภา สุขเต นางสาวจตุพร มูลเมืองแสน นางสาวพิมพ์ภัค ไกรเกียรติสกุล

admin

ufabet