โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมเขียนตามคำบอก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมเขียนตามคำบอก เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความสามารถใน ด้านการสะกดคำ คำศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอนทักษะการฟัง รวมทั้งทักษะการเขียน

admin

ufabet