โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ รับฟังโอวาทคำสอน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกต้อง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ร่วมกันทำพานดอกไม้ และพานธูป-เทียน ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคี การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เคารพในหลักประชาธิปไตย สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์

admin

ufabet