โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอแสดงความยินดีให้กับ นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอแสดงความยินดีให้กับ นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กลุ่มระดับประถมศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา การนำเสนอผลงานตามโครงการ “ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ROE 11 MOE AWARDS) ” ประจำปีงบประมาณ 2566

admin

ufabet