โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณเป็นสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันการจมน้ำ และเหตุรุนแรงอื่น ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

admin

ufabet